Guldfågel – Golden

Posted on Friday, March 27th, 2015 at 14:33

Kungsörnen heter Golden eagle på engelska. I rätt ljus förstår man varför. En oktobereftermiddag när solen började sänka sig, kom kungsörnen ner framför gömslet. Skogen bakom låg i skugga och blev svart i bilden.

You easily understand why this eagle is called Golden. The setting sun an October afternoon brought forward all the right colours from the feathers. The trees far off in the background were shadowed and gave the bird a black backdrop.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.