Storleken har betydelse – Size matters

Posted on Friday, March 6th, 2015 at 12:20

Gåsgamen är stor, mycket stor, och som för många djur så betyder storleken mycket för att bestämma rangordning. På en bergstopp i södra Bulgarien samlades en flock gåsgamar för att äta ett dött djur. Trots att det säkert räckte åt alla, måste de ändå kivas för att bestämma vem som är störst, bäst och vackrast. Rätt rangordning ger förtur i matkön. (Bulgarien, april 2013)

The Griffon vulture is big, very big. Like many animals size matters even in the vulture world. High in the hills of southern Bulgaria, among steep cliffs, there is a colony of griffon vultures. They scan the area for dead animals, and they had gathered for a meal. There was food for them all, yet they had to fight to determine who was the biggest bad-ass of them all. So instead of eating, there was almost constant fights among them. Like humans, perhaps. (Bulgaria, April 2013)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.