Gyllene snits – Golden elegance

Posted on Friday, March 6th, 2015 at 06:17

Kungsörnen är mindre än havsörnen, men är mycket mer direkt på. Den sitter ofta likt havsörnen och spanar i timmar, men när den väl bestämt sig flyger den oftast rakt på – utan krusiduller. På engelska heter den Golden eagle, vilket är ett lika passande namn som kungsörn. Vacker är den i vilket fall som helst. Här fint inramad av några björkar som lyser upp i den mörka bakgrunden. (Gysinge – Färnebofjärden)

The golden eagle is a true beauty. Much like the white tail eagle, it sits like a statue in a tree for hours, scanning the surroundings, memorizing every tiny detail in the landscape. They feed on dead animals as well as killing their own prey. While the white-tail eagle is more cautious when approaching a dead animal, the golden eagle often flies directly, sending ravens, crows and magpies into the air. (Gysinge, mid-Sweden)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.