Höstspegling – Autumn colours

Posted on Wednesday, March 4th, 2015 at 22:29

Höstspegling - Autumn colours

Höstspegling – Autumn colors

Ett dämpat ljus från en grå himmel. Det är blött i naturen vilket ger mättade färger. Den tidiga morgonen är vindstilla och låter sjöns yta ligga som en spegel. Jag håller andan för att vattenytan inte ska krusas.

Soft October light at the small lake only some 10 kilometers from central Stockholm. In the early hours of the day the surface is like a mirror. I hold my breath to keep the water calm.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.