Fokuserad

Posted on Thursday, September 13th, 2012 at 20:53

De stora rovfåglarna blir väldigt stora när de breder ut sina vingar. Det överraskar mig varje gång. Här flyger kungsörnen in lågt och jag fick bilden i flykten med en tydligt fokuserad blick. Vingspetsarna finns nästan med 🙂

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.