Döden från ovan

Posted on Tuesday, August 28th, 2012 at 08:42

Fisken sprattlar i hägerns näbb, ryckt ur vattnet. Plötsligt lyft ur sitt sammanhang och kanske medveten om att dess sista stund är nära. Bilden är publicerad i boken Årets bild 2012.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.