Välkommen till Mordor!

Posted on Thursday, March 17th, 2011 at 15:01
Herald island - välkommen till Mordor!

Herald island – välkommen till Mordor!

Någonstans i Norra ishavet, strax norr om kartan, ligger en gudsförgäten klippö, Herald island. Här bor inga människor, det förstår man kanske vid denna syn. Detta är fåglarnas, isbjörnarnas och valrossarnas domäner. Här övervintrar många isbjörnshonor i snön och föder ungar.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.