Herald island - välkommen till Mordor!

Välkommen till Mordor!

Herald island - välkommen till Mordor!
Herald island – välkommen till Mordor!

Någonstans i Norra ishavet, strax norr om kartan, ligger en gudsförgäten klippö, Herald island. Här bor inga människor, det förstår man kanske vid denna syn. Detta är fåglarnas, isbjörnarnas och valrossarnas domäner. Här övervintrar många isbjörnshonor i snön och föder ungar.

Leave a Reply