All posts by Arne Bivrin

Guldfågel – Golden

Kungsörnen heter Golden eagle på engelska. I rätt ljus förstår man varför. En oktobereftermiddag när solen började sänka sig, kom kungsörnen ner framför gömslet. Skogen bakom låg i skugga och blev svart i bilden.

You easily understand why this eagle is called Golden. The setting sun an October afternoon brought forward all the right colours from the feathers. The trees far off in the background were shadowed and gave the bird a black backdrop.

Sydamerikansk glaciär – South American glacier

Fjordlandskapet i södra Chile är spektakulärt och kanske inte lika känt som det i Norge och Nya Zeeland. Här finns glaciärer som går hela vägen ner till havet. Smältvattnet rinner ut i havet och ger det en blågrön ton. Området är bedövande vackert och i princip oexploaterat.
(Bilden fanns med på min utställning “Ögonblick”, 2014. Canvas på kilram 150x100cm)

Southern Chile has spectacular fiords in the region of the Magellan Strait and Tierra del Fuego. Not so known to Europeans as the ones in Norway. High mountains towers over the sea and reach over 2,000 meters above sea level. Some are covered with massive glaciers, which melt in the summer sun. The calving ice gives the sea a green-blue colour. The scenery is spectacular.
(This image was part of my exhibition “Ögonblick”, 2014. Canvas mounted on frame 150x100cm)

Mamma, vänta på mig! – Mum, wait for me!

Björnungen stannade och tittade nyfiket på oss några sekunder. Mamma Björn stannade inte utan lunkade makligt bort. Helt plötsligt blev det en lucka till tryggheten och ungen verkade inte så kaxig längre utan satte av efter sin mamma.

The cub stopped for a couple of seconds, curiously watching us. Mother Bear kept on walking and suddenly the cub realised there was a gap to where it felt safe. The cub set off in splashing jumps to its mother.

Storleken har betydelse – Size matters

Gåsgamen är stor, mycket stor, och som för många djur så betyder storleken mycket för att bestämma rangordning. På en bergstopp i södra Bulgarien samlades en flock gåsgamar för att äta ett dött djur. Trots att det säkert räckte åt alla, måste de ändå kivas för att bestämma vem som är störst, bäst och vackrast. Rätt rangordning ger förtur i matkön. (Bulgarien, april 2013)

The Griffon vulture is big, very big. Like many animals size matters even in the vulture world. High in the hills of southern Bulgaria, among steep cliffs, there is a colony of griffon vultures. They scan the area for dead animals, and they had gathered for a meal. There was food for them all, yet they had to fight to determine who was the biggest bad-ass of them all. So instead of eating, there was almost constant fights among them. Like humans, perhaps. (Bulgaria, April 2013)

Gyllene snits – Golden elegance

Kungsörnen är mindre än havsörnen, men är mycket mer direkt på. Den sitter ofta likt havsörnen och spanar i timmar, men när den väl bestämt sig flyger den oftast rakt på – utan krusiduller. På engelska heter den Golden eagle, vilket är ett lika passande namn som kungsörn. Vacker är den i vilket fall som helst. Här fint inramad av några björkar som lyser upp i den mörka bakgrunden. (Gysinge – Färnebofjärden)

The golden eagle is a true beauty. Much like the white tail eagle, it sits like a statue in a tree for hours, scanning the surroundings, memorizing every tiny detail in the landscape. They feed on dead animals as well as killing their own prey. While the white-tail eagle is more cautious when approaching a dead animal, the golden eagle often flies directly, sending ravens, crows and magpies into the air. (Gysinge, mid-Sweden)

Högdjur – In control

Sjölejonhannen betraktade oss från sin upphöjda position och utstrålade makt och självförtroende. Det lätta regnet bekom honom inte det minsta. (Södra Chiles fjordlandskap)

The male sea lion was looking down on us with an air of power and confidence. He didn’t seem to care about the light shower. (In a fiord in Southern Chile)

Höstspegling – Autumn colours

Höstspegling - Autumn colours

Höstspegling – Autumn colors

Ett dämpat ljus från en grå himmel. Det är blött i naturen vilket ger mättade färger. Den tidiga morgonen är vindstilla och låter sjöns yta ligga som en spegel. Jag håller andan för att vattenytan inte ska krusas.

Soft October light at the small lake only some 10 kilometers from central Stockholm. In the early hours of the day the surface is like a mirror. I hold my breath to keep the water calm.

50 nyanser av svart – 50 shades of black

50 nyanser av svart - 50 shades of black

Korpen är en oerhört fascinerande fågel. Det är inte svårt att förstå att den är omgärdad av myter. Korparna är mycket försiktiga och skygga. När jag sitter i gömsle är korparna de jag studerar mest. Jag tycker de är mycket vackra.

Ravens are extraordinary birds. Fascinating and a shy animal that has followed man through history in myths. I find them very beautiful.